Regeltechniek

Regeltechniek & Gebouw beheersystemen

Regeltechniek

De door ons aangebrachte installaties bestaan doorgaans uit een groot aantal onderdelen, zoals: warmtepompen, ketels, circulatiepompen, ventilatoren, motoren, filters en warmtewisselaars.

Goede regeltechniek garandeert controle van de gehele installatie en zorgt ervoor dat deze als één geheel kan functioneren.

Een regeltechnische installatie kan tevens meetwaarden genereren, opslaan en aanduiden. Het gaat om temperaturen, vloeistofdruk, (lucht)drukverschil, de hoeveelheid opgewekte en verbruikte energie en de verschillende vervuilende componenten in water en lucht.

Een juist functionerende regeltechnische installatie garandeert tevens de veilige werking van het systeem als het gaat om procesveiligheid en elektrische veiligheid. De regeltechnische installatie zal alarmeren of ingrijpen als het proces niet juist functioneert.

Deze regelinstallaties voorzien we in eigen beheer van custom-made software.

Feitelijk voorzien we de toegepaste regelaar van een programma dat de verschillende in- en uitgangen met elkaar verbindt, al naar gelang de wensen van de klant.

Voor meer informatie over onze regeltechniek kunt u contact opnemen, wij horen graag van u.

Regeltechniek & Gebouw beheersystemen

Merken die wij gebruiken

Wij werken uitsluitend met merken die we vertrouwen.

Priva
Regin


Gebouwbeheersysteem

Een gebouwbeheersysteem (GBS) stuurt de verschillende regeltechnische installaties van een gebouw aan. Denk hierbij aan klimaatinstallaties, brandmeldinstallaties en bijvoorbeeld veiligheidssystemen.

Een gebouwbeheersysteem is een bekende keuze in de utiliteit, maar biedt ook mogelijkheden voor woningen.  Een GBS bestaat uit één of meerdere regelaars, die in verbinding staan met een computersysteem of cloudomgeving. 

De verschillende regelinstallaties wisselen gegevens met elkaar uit via dit centrale computersysteem of de cloudomgeving. We noemen dit computersysteem ook wel de beheercomputer die zorgt voor de centrale aansturing van alle installaties. 

Hierop worden de installaties grafisch gepresenteerd, zodat het voor de gebruiker of beheerder in één oogopslag duidelijk is hoe de installatie functioneert.

Een juist functionerend gebouwbeheersysteem biedt vele voordelen, bijvoorbeeld dankzij een besparing op energie.  Zo’n besparing kunt u bijvoorbeeld realiseren als het GBS systeem bepaalde voorzieningen in- of uitschakelt en/of op een lagere temperatuur zet als het gebouw niet in gebruik is. Het GBS kan zo worden ingeregeld dat ruimten die (tijdelijk) niet benut worden niet worden geventileerd, verwarmd of gekoeld.

Ook het historisch opslaan van bepaalde gegevens is een voordeel. Dit biedt de mogelijkheid om temperaturen uit bijvoorbeeld bodemenergie per seizoen in kaart te brengen.

Voor meer informatie over onze gebouwbeheersystemen kunt u contact opnemen, wij horen graag van u.

Een offerteaanvraag kan alleen via ons offertesysteem gedaan worden. Het is niet mogelijk om dit via e-mail of telefoon te doen.

Kwaliteit

Om de werkzaamheden op de diverse werkgebieden uit te voeren beschikken wij over verschillende certificeringen. Zo kunnen wij onze kwaliteit waarborgen en veilig werken voor u, voor ons en voor het milieu! 

VCA
InstallQ
Techniek Nederland
SBB – Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven
Bureau Veritas - BRL 6000-21
Stek
EBN certification - ISO 9001
ISSO
Regin Cerified Integrator