Palace Hotel

Het dak van het Palace Hotel in Noordwijk aan Zee is voorzien van nieuw dakleer. De complete installatie moest om deze reden van het dak gehaald worden. Vervolgens heeft Burg Installatietechniek deels de bestaande installatie en deels een nieuwe installatie op het dak geplaatst. Ook zijn er de nodige duurzame aanpassingen gedaan in de technische ruimte. De regeltechniek is aangepast en verbeterd ook zijn er twee nieuwe koelmachines (ook wel warmtepompen) geplaatst. Deze duurzame aanpassingen sluiten perfect aan bij het Gouden Green Key certificaat van het hotel en de daarbij horende maatschappelijk verantwoord ondernemen gedachten.

De technische ruimte bij het Palace Hotel is voorzien van twee nieuwe koelmachines, deze twee koelmachines staan samen in een cascade opstelling. Voorlopig zullen deze nieuwe machines enkel zorgen voor de benodigde koude energie in het hotel, maar in de toekomst ook zeker voor de benodigde warmte energie. Daarnaast zijn er twee nieuwe condensorpompen geplaatst, deze condensorpompen zullen ervoor zorgen dat de geproduceerde warmte tijdens het koelcircuit wordt afgegeven aan de nieuw geplaatste drycoolers op het dak. Aan de andere kant van het koelcircuit zijn ook twee nieuwe afgiftepompen geplaatst, deze pompen zorgen ervoor dat de geproduceerde koude energie wordt afgegeven aan het grote verdeelstation, waarna het wordt verdeeld over verschillende afgaande groepen in het hotel.  

In essentie is een koelmachine ook een warmtepomp. Het "hart" van een koelkast is een warmtepomp: de koelende werking berust op de verdamping van een vloeistof in de verdamper door het vernevelen van de vloeistof waarbij verdampingswarmte aan de omgeving wordt onttrokken.

De drycoolers, ook wel droge koelers genoemd, zorgen voor het koelen van het proceswater. De drycoolers halen de koeling uit de omgevingslucht. Omdat het systeem omkeerbaar is zullen deze in de winter ook gaan fungeren voor verwarming (warmtepomp bedrijf).

Op het dak staan vier warmtepompen geïnstalleerd. De warmtepompen staan in dienst van de luchtbehandelingskast. De luchtbehandelingskast – tevens voorzien van een vorstbeveiliging - zorgt voor het verwarmen of het verkoelen van een deel van het hotel. Bovenop de liftschacht zijn drie units geïnstalleerd, twee daarvan zorgen voor overdruk in de liften om deze in geval van brand rookvrij te houden. En de derde unit zorgt voor overdruk in het trappenhuis.

Palace Hotel

Na al deze aanpassingen en verbeteringen is het Palace Hotel weer voorzien van verschillende duurzame installaties voor de toekomst!

Palace Hotel

Er is aan dit project gewerkt door:

Montage

Frank Houtman – John van der Klugt

Servicemonteurs

Arend Scheepmaker – Don van Leeuwen

Koelmonteurs

Ronald Koning – Rick van der Hulst

Regeltechnicus

Dylan Koning

Projectleider

Kees van Leeuwen


Aannemer

De Raad Bouw