Docklands Amsterdam

juni 2016

In Amsterdam is een aantal bijzondere woon- en werkcomplexen gerealiseerd in samenwerking met Vink Bouw Nieuwkoop. Project Docklands is een complex met 44 appartementen, 13 bedrijfsunits en een parkeergarage. Wat dit project vooral zo bijzonder maakt is dat de appartementen en bedrijfsunits volledig zelf ingedeeld mochten worden door de gebruikers. Naast het succesvol behartigen van alle diverse wensen van de gebruikers, kenmerkt dit project zich door zijn duurzame warmwater-, warmte en koudeopwekking. Het gebouw is namelijk ‘full electric’ en heeft dus geen gasaansluiting.

Het basisconcept van de installatie is ontwikkeld door Fore Installatieadviseurs. Burg Installatietechniek maakte de vertaalslag naar duurzame robuuste componenten die bedrijfszekere en betrouwbare werking garanderen. In het bijzonder maakten we gebruik van componenten zoals vacuümontgassing met drukbehoud en magneetfilters.

In de technische ruimte staat een 6-tal warmtepompen opgesteld in een combinatie van LT en HT die aan de primaire zijde zijn verbonden aan een gesloten bodemcollector. De sondes bevinden zich onder het gebouw. Op het platte dak van de laagbouw is een duaal collectorveld aangebracht voor het oogsten van thermische en elektrische energie uit (diffuus) zonlicht. De energie die dat oplevert wordt zeer doelmatig ingezet en realiseert al meerdere jaren een SPFbes (het rendement van de bodemenergiecentrale) hoger dan 15. Om u een idee te geven; een waarde van 2,7 wordt al gezien als een duurzaam systeem in het kader van de vergunningsverstrekking voor het toepassen van een bodemenergiesysteem.


Docklands Amsterdam
Docklands Amsterdam : Docklands Amsterdam
Docklands Amsterdam : Docklands Amsterdam
Docklands Amsterdam : Docklands Amsterdam

"full electric wonen en werken"

Docklands Amsterdam

De door ons uniek geprogrammeerde beheerschil voor het besturen, regelen en monitoren van de energiestromen kenmerkt zich door doelmatigheid en efficiency.

Het oorspronkelijke ontwerp hiervan is gaandeweg door ons geoptimaliseerd en afgestemd op de specifieke gebouw- en bewonersgebonden eigenschappen. Daarnaast wordt het onderhoud en beheer conform de wettelijk verplichte BRL6000-21 door ons uitgevoerd.

De woongebouwen Elta/Puur en Noord4us/Superlofts delen per samenstel van de twee gebouwen één gezamenlijke WKO-ruimte in een gelijksoortige opzet als bij het gebouw Docklands.

Subtiele verschillen zijn er vanwege een andere (kleinere) verhouding tussen bronvermogen en zonthermischvermogen. Bovendien leveren de PV-panelen niet terug aan de WKO-ruimte, oftewel het bodemenergiesysteem.

Projectleider: Marcel Koning